Дек06

Інформаційно-енергетичний обмін в архітектурі

Архітектура – середовище життя і діяльності людини, в об’ємних, пластичних формах якої, закладена певна інформація. Ми весь час перебуваємо під дією природного, навколишнього середовища, а також створеного ( архітектурного) середовища, і це певним чином впливає на наш стан, здоров’я, життя в цілому. Тому велика відповідальність має бути на тих, хто створює оточуюче нас середовище!

В 1981 році Н.Гончаров, В. Макаров і В. Морозов висунули гіпотезу геокристалічної структури Землі. Суть — земна куля – є кристалічне тіло, що складається з ікосаедра та додекаедра вписаних один в одне. Слід зазначити, що і самі автори зізнаються, що подібна структура Землі була відома ще прадавнім вченим Стародавнього Світу, зокрема, піфагорійцям і платонікам, а до них єгипетським жерцям, про це свідчать і давні письмові джерела та археологічні розкопки. За назвою кристалічної фігури ця структура названа ікосаедро-додекаедровою спрощено ІДСЗ . Дослідження виявили, що у вузлах цього гігантського каркасу знаходяться центри світових культур, місця з унікальною флорою та фауною, родовища корисних копалин.

Разом з глобальною сіткою виявлено і більш дрібні, з осередками різних форм і розмірів, наприклад: прямокутна сітка Е. Хартмана ( 2х2, 5 м), Ф. Пейро ( 4х4м), З. Вітмана (16х16м) та діагональна М.Куррі ( 5х6м) та ряд інших.

Практично в кожному будику, квартирі, кабінеті, на кожні декілька метрів припадає одна чи декілька геопатогенних зон, що виникли або водними жилами, чи розломами, або енергетичними сітками. Дослідженнями ГПЗ займались вчені різних спеціальностей :лікарі, фізики… на основі їх досліджень було доведено, що онкологічні, психічні та різні хронічні захворювання у дітей та дорослих обумовлені тим, що спальні та робочі місця людей знаходились в гепатогенній зоні, що ослаблює захисні сили організму.Стародавні світові культури, особливо східні значну увагу приділяли тонкому, майже не відчутному впливу штучного та природного середовища на організм людини. Ці давні знання називаються геомансія.

Наразі існує сучасна наука інеологія – наука про інформацію, енергію та обмін між ними. ( В Росії переважає термін еніологія, д.т.н. Ханцеверов). Останні роки сформувалась як самостійна наука, виявляє значні знання стародавніх майстрів геомансії. Взаємодією інформаційного , енергетичного та матеріального світів, те що за сучасними уявленнями є паралельними вимірами, можна окреслити один з важливіших законів інеології: « На тіла та явища інформаційного та енергетичного світів діють єдині закони, що і для об’єктів матеріального світу». Це визначення поширює закони фізики для інформаційно енергетичних вимірів і називається Законом єдності світобудови.

Створений людиною штучний ландшафт архітектури, який можна вважати частиною земної поверхні, інтегрований в природне середовище, має властивості фізичних тіл на Землі. Дуже важливо поєднати вивчення як матеріально-енергетичного, так і інформаційно-енергетичних складових процесу функціонування всього сутого.